h

SP: Gemeentelijke website werkt slecht

3 oktober 2010

SP: Gemeentelijke website werkt slecht

Het is leuk en aardig als er wordt besloten dat de gemeente “iets meer service” gaat verlenen aan de burgers. Maar zolang er op de website verouderde regelingen staan zal dat niet echt gaan lukken. In een brief hebben wij de gemeenteraad verzocht om B&W opdracht te geven de site zsm te renoveren.

De raad van de gemeente Moerdijk heeft op 29 januari 2009 besloten dat mensen die 36 maanden rond hebben moeten zien te komen van een uitkering op het minumumniveau (of lager) een aanvraag voor toekenning van de langdurigheidstoeslag in kunnen dienen. Maar op gemeentelijke website staat nog steeds dat mensen hier pas aanspraak op kunnen maken na 5 jaar. Daar klopt niets van en dat is nu al ruim anderhalf jaar het geval.

Er staan nog wel meer regelingen en verordeningen op die verouderd zijn, dit is niet de eerste keer dat wij hier tegenaan zijn gelopen. Wij hebben besloten deze zaak te melden omdat de mogelijkheid bestaat dat mensen door deze fout misschien het geld waar zij recht op hadden, niet hebben aangevraagd. Het zou de gemeente sieren als dit wordt hersteld door een oproep om dat alsnog te doen op de gemeentelijke voorlichtingspagina in De Moerdijkse Bode te plaatsen.

Het wordt de hoogste tijd om die website bij de tijd te brengen en te houden. Dat is toch wel het minste waar een burger op moet kunnen vertrouwen als die inlichtingen zoekt over regelingen en verordeningen. Wij verzoeken de gemeenteraad vriendelijk om B&W opdracht te geven om de website volledig te renoveren door vooral de opslag en het zoekprogramma te vernieuwen. Dit is niet voor het eerst dat wij hiervan melding maken, integendeel zelfs, hierover hebben wij al jaren onze bezorgdheid uitgesproken. Als de basis (opslag) niet goed is zal er nooit op een normale manier gezocht kunnen worden. Hierdoor blijft veel beschikbare informatie verborgen.

De site kan er best leuk uitzien, maar als men al drie klikken nodig heeft om uit te zoeken waar informatie kan worden gevonden is dat ronduit slecht. Dan komt men bij de “zoekmachine” en daar komt geen enkel logisch of zinnig antwoord uit, het is meer een “verdwijnmachine”. Niet op datum, naam of andere logische waarden geselecteerd verschijnt er van alles en moet men maar gokken waar het gevraagde te vinden is. Alleen zeer hardnekkige mensen gaan dan verder en ook die vinden het gevraagde niet altijd, maar zijn wel veel tijd kwijt door dat stomme systeem.

U bent hier