h

Stop op bezuinigingen bij de Politie

28 september 2010

Stop op bezuinigingen bij de Politie

Vandaag is in de Tweede Kamer de motie van de leden Van Raak en Hennis-Plasschaert aangenomen. Hierin wordt de regering verzocht de invulling van de bezuinigingen op de politie te stoppen. En ook verzocht om de korpschefs hierover te informeren en hun te verzoeken de uitvoering van de bezuinigingen aan te houden tot de plannen van de nieuwe regering bekend zijn.

Vandaag heeft de SP fractie hierover de volgende vragen aan B&W gesteld:

1. Is het college op de hoogte van de aangenomen motie?

2. Onderschrijft het college de strekking van de motie?

3. Kunt u uw antwoord nader motiveren?

4. Is de portefeuillehouder bereidt om de motie te agenderen in het eerstvolgend regionaal overleg met als doel de korpsleiding aan te sporen zo snel mogelijk de bezuiniging op personeel, intake- en servicebalies terug te draaien en alle balies weer te openen? Zo nee, waarom niet?

Deze motie is aangenomen met alleen de stemmen van het CDA tegen.

U bent hier