h

Geen windmolens bij Zevenbergen

28 september 2010

Geen windmolens bij Zevenbergen


Met antwoord van B&W

Bij de bewoners van het gebied gelegen tussen Rijksweg 17 en de kern Zevenbergen is grote ongerustheid ontstaan over de plannen van een aantal landbouwers. Die ondernemers willen in dat gebied 10 windmolens plaatsen met behulp van Raedthuys & Partners, Vermogensbouwers met Windenergie.

De meeste omwonenden willen in gebied helemaal geen windmolens, dat poldergebied is daar niet voor bestemd of aangewezen als zoeklocatie. Die zijn er meer dan voldoende in Moerdijk. Wij denken ook niet dat de inwoners van de kern Zevenbergen het fijn zouden vinden om 10 windmolens van 100 meter hoogte in hun achtertuin te krijgen. Maar die mensen weten nog van niets omdat de plannen tot nu toe binnenskamers zijn gehouden.

In de Nota Windenergie Moerdijk die de gemeenteraad heeft vastgesteld in 2004, staat dat er maximaal 35 MW aan windenergie gerealiseerd mag worden in onze gemeente. Naast de bestaande 11 MW is al ingestemd met de projecten Sabinapolder en Rolleplaatweg. Bij elkaar is dat al 38 MW, waarmee het maximum is bereikt. Er is ook een verzoek ingediend om 20 MW op de locatie Klaverpolder te plaatsen en er wordt gesproken over 30 MW op het industrieterrein Moerdijk. Als die twee verzoeken worden toegekend dan komen er in de gemeente Moerdijk meer windmolens te staan dan er afgesproken zijn voor heel West-Brabant.

Omdat dat bij elkaar al veel meer is dan genoemd maximum, is de SP van mening dat het de hoogste tijd is om te stoppen met het goedkeuren van plannen voor windmolens op plaatsen die niet tot de zoeklocaties behoren. Plaatsing op bv het industrieterrein Moerdijk zouden wij toejuichen, daar is volop plaats en er woont niemand.

SP Moerdijk heeft aan B&W gevraagd om op korte termijn via een raadsinformatiebrief en een artikel op de gemeentelijke voorlichtingspagina duidelijk uit te leggen dat windmolens alleen mogen worden gebouwd op aangewezen zoeklocaties. Ook wil SP Moerdijk graag weten of dit initiatief bekend is bij B&W en hoe het college hier tegenover staat. En verzoekt de verantwoordelijke wethouder om met de omwonenden te gaan praten om hun bezorgdheid over hun directe leefomgeving weg te nemen. Het zou goed zijn als dat voor 9 september zou gebeuren want dan hebben de agrariƫrs weer overleg met elkaar en met hun adviesbureau.

U bent hier