h

Bezuinigingen zijn bekend

16 september 2010

Bezuinigingen zijn bekend

De bezuinigingen die in de begroting 2011 zijn opgenomen en op Prinsjesdag bekend worden gemaakt, liggen inmiddesl op straat. Het gaat in totaal om een bedrag van 3,2 miljard euroo

Hierbij is nog geen rekening gehouden met kortingen zoals de afbraak van sociale voorzieningen en uitkeringen en een grote huurverhoging die de ultra rechtse clubs van VVD/CDA/PVV uit zullen gaan voeren zodra zij aan de macht komen. Het demissionaire kabinet heeft de volgende bezuinigingen voor 2011 aangekondigd:

- lagere kinderopvangtoeslag: 445 miljoen;
- hogere tabaksaccijns: 200 miljoen;
- inburgering: 340 miljoen;
- loonbijstelling ambtenaren: 600 miljoen;
- loonmatiging ambtenaren: 400 miljoen;
- loonontwikkeling ambtenaren: 300 miljoen;
- taakstelling 1,5 procent rijksdienst: 230 miljoen;
- efficiency bij beheer infrastructuur: 70 miljoen;
- economische subsidies: 50 miljoen;
- geld voor nieuw beleid: 700 miljoen.

Korting op gemeentefonds
Hierbij komt nog het bedrag van tenminste 648 miljoen euro dat door de CDA ministers Klink en Donner is gepikt uit het gemeentefonds om tekorten in hun huidige begrotingen te dichten. Dat bedrag komt niet meer terug en het gemeentefonds wordt ook structureel met tenminste dit bedrag verlaagd. Hierdoor worden de tekorten die zijn ontstaan door wanbeleid van die ministers op het bordje van de gemeenten neergelegd. Die worden daardoor gedwongen om drastisch te gaan korten op voor de leefbaarheid en gezondheid van veel mensen erg belangrijke zaken.

Minder groei
Woensdag bleek al dat het begrotingstekort volgend jaar met 3,9 procent iets beter uitpakt dan aanvankelijk gedacht. De groei van de economie wordt minder. Het CPB ging uit van een groei van 1,75 procent in 2011, maar dat is nu bijgesteld naar 1,5 procent. Dat bureau verwacht dat de inflatie in 2011 daalt naar 1,5 procent en de werkloosheid naar 425.000 mensen. Eerder werd die ingeschat op 465.000 werkzoekenden. De koopkracht zou volgend jaar gelijk blijven, maar de aangekondigde maatregelen van een nieuw kabinet kunnen daar een behoorlijke verandering in brengen.

Boetes omhoog
Het was al bekend dat de verkeersboetes omhoog gaan, vooral voor kleine vergrijpen zoals wildplassen.
Die 50 miljoen maakt geen deel uit van het bezuinigingspakket maar is nodig om nu al ontstane gaten op de begroting van Justitie op te vullen(!)

U bent hier