h

Zebrapaden bij Jumbo supermarkt

16 augustus 2010

Zebrapaden bij Jumbo supermarkt

Op 8 september 2010 wordt de nieuwe Jumbo supermarkt in het plan Serena geopend.

Hierdoor zal er veel autoverkeer bijkomen in dat nu al drukke gebied. SP Moerdijk vraagt de gemeente Moerdijk om op twee plaatsen zebrapaden aan te leggen en twee bushaltes te verplaatsen.

Er zijn erg veel mensen, waaronder een grote groep jonge kinderen, die vaak die straat oversteken. In het aan Serena grenzende deel van De Meeren zijn geen zebrapaden. Om de verkeersveiligheid te verbeteren stellen wij voor om er twee aan te leggen en tegelijkertijd de bushaltes te verplaatsen.

Uit een door ons gehouden onderzoek in de buurt, iets wat wij regelmatig doen in verschillende kernen, is naar voren gekomen dat er een zeer grote behoefte is aan zebrapaden op dat gedeelte van De Meeren. Van de ruim 100 bewoners aan wie wij vragen hebben gesteld over de leefbaarheid in die buurt heeft ruim 90% geklaagd over het ontbreken van zebrapaden. Het is nu al zo onveilig om over te steken dat enkele mensen plannen hebben gemaakt om - als de gemeente het niet gaat doen - zelf strepen op de weg aan te brengen. De twee zebrapaden kunnen snel kunnen worden aangelegd op de twee drukste oversteekpunten waar al vluchtheuvels liggen tussen de rijbanen. Hierdoor wordt het veiliger voor de voetgangers, waaronder veel schoolgaande kinderen.

Door het verplaatsen van de bushaltes naar minder verkeersdrukke plaatsen in de directe omgeving kunnen die tegelijk aangepast worden aan de huidige normen. Dan slaat men twee vliegen in één klap, en dat is nooit weg in deze tijd. De aanwezige fietspaden hoeven niet weg omdat de voorgestelde bushalte bij de Arkelhof daar achter komt te liggen en het fietspad aan de overzijde misschien iets korter wordt. Het kan worden betaald uit de pot geld voor het aanpassen van bushaltes en uit de post verkeersveiligheid. Grondaankoop is niet nodig omdat het allemaal gemeentelijk bezit is.

U bent hier