h

Hoe Nederland een bananenrepubliek wordt

28 juni 2010

Hoe Nederland een bananenrepubliek wordt


Als gevolg van de Splitsingswet, die tijdens het laatste paarse kabinet is aangenomen op aandringen van de minister van uitverkoop; EZ-bewindsman Brinkhorst; wordt Intergas nu door de demisssionaire CDA minister v/d Hoeven gedwongen om het aandelenkapitaal met tenminste 40 miljoen euro te vergroten

Die door Europa opgelegde wet verplicht energieconcerns zich op te delen in een netbedrijf en een productie- en leveringsbedrijf. Netbedrijven blijven van de overheid, de rest mag in de vrije verkoop aan de hoogste bieder worden verkocht. Dat was de strekking van de wet waar Den Haag toen in ruime meerderheid voor stemde.

Intergas heeft van die minister de eis opgelegd gekregen om het aandelenkapitaal met 40 miljoen te verhogen VOOR 1 oktober 2010 om te voldoen aan de splitsingswet. Met het enige doel dit bedrijf geschikt te maken voor verkoop aan een grotere speler op die markt. De aandelen zijn al in overheidshanden want voor 100% eigendom van 20 Brabantse gemeenten. Dat alleen zou al voldoende zijn om niet aan de splitsingswet te worden onderworpen. Inmiddels heeft de onafhankelijke rechter in hoger beroep besloten dat die wet onrechtmatig is en dat splitsing van bedrijven niet verplicht kan worden opgelegd.

Als gemeenten zich toch geroepen voelen om aan de onwettige eis van de minister te voldoem moeten zij nog meer bezuinigen op voor de leefbaarheid belangrijke zaken zoals onderwijs en openbare veiligheid. En dat nota bene door een demissionaire minister die zeker niet op basis van kennis terug zal komen in een volgend kabinet.

In Moerdijk gaat het over een bedrag van maar liefst € 2.569.343,- en dat is geen kattenpis!

Wij hebben de stukken van de gemeente doorgestuurd naar onze Tweede Kamerfractie met het verzoek de minister op het matje te roepen. En aan alle SP fracties in die gemeenten verzocht om vooral niet in te stemmen met deze volkomen ongerechtvaardigde en onwettige eis.

U bent hier