h

AOW accoord bonden is zeer slecht

22 juni 2010

AOW accoord bonden is zeer slecht


Werkgevers en werknemers hebben afspraken gemaakt over de AOW die zelfs nog slechter zijn dan de voorstellen van het kabinet Balkenende. Paul Ulenbelt, Tweede Kamerlid SP geeft hierover duidelijkheid in een brief aan de ondertekenaars van de SP-petitie 65 blijft 65.

“Vlak voor de verkiezingen is er een AOW-akkoord gesloten tussen de vakbonden en werkgeversorganisatie VNO-NCW. De SP is niet blij met de inhoud van het akkoord. Het akkoord dat de bonden sloten is nog slechter dan het akkoord dat het vorige kabinet op tafel legde. Destijds protesteerde de vakbond nog tegen dat compromis.
De FNV presenteert het inmiddels bereikte akkoord als een mogelijkheid om toch met 65 met AOW te gaan. Zij stellen daarbij dat de uitkering in koopkracht gelijk is aan de AOW-uitkering nu. De korting van 6,5% en later 13% op de AOW-uitkering wordt gecompenseerd door het welvaartsvast maken van de AOW-uitkering. Wat ze er niet bij zeggen is dat die compensatie betaald wordt uit het afschaffen van de fiscale ouderenkorting en het afschaffen van de AOW-tegemoetkoming"

Lees HIER de open brief.

U bent hier