h

Nieuws uit 2009

22 juni 2009

Harry van Bommel plantsoen in Irak

Een plantsoen in de Iraakse stad Rezgari is vernoemd naar Harry van Bommel. Uit erkentenis voor de inzet van de SP voor de vervolging van de Nederlandse gifgashandelaar Frans van Anraat is besloten de SP'er te vereeuwigen in de Koerdische plaats, die zo'n vijftien kilometer van de oliestad Kirkuk ligt.

Lees verder
16 juni 2009

Vertrouwelijke stukken?

Caldic is voor 51 miljoen uitgekocht door de provincie, heel wat meer dus dan het ooit door CDA-wethouder Grootenboer genoemde bedrag van hooguit 30 miljoen. Ook wordt het niet schoon opgeleverd; wel zonder gebouwen en met sterk verontreinigde grond. En dat reinigen gaat ook nog heel wat geld kosten. Dat staat allemaal in VERTROUWELIJKE stukken die de raadsleden alleen mogen lezen in een beveiligde kamer in het gemeentehuis

Lees verder
12 juni 2009

Kleine Papierbakken

Wij hebben toegezegd een voorstel in te dienen om bij mensen die een kleine huisvuilcontainer (kliko) hebben, ook kleine papierbakken te plaatsen. Dat voorstel is ingediend en het wordt op 12 mei in de commissie Fysieke Infrastructuur en op 11 juni in de raad besproken. Met een kort verslag van de raadsbehandeling op 11 juni.

Lees verder
12 juni 2009

Belachelijke zaak

B&W van Moerdijk hebben stukken over het LPM "vertrouwelijk" ter inzage gelegd, en hebben zich daardoor alleen maar belachelijk gemaakt. Die stukken zijn gewoon openbaar op het Internet te lezen en te downloaden. Het college is - volgens ons - op deze manier aardig op weg om van het padje af te dwalen.

Lees verder
10 juni 2009

Moerdijk Milieuwinst Mogelijk?

Het onlangs verschenen rapport met deze titel over het onderzoek door internationaal erkende wetenschappers van de Universiteit van Wageningen, waarin wordt aangetoond dat aanleg van het Logistiek Park Moerdijk geen enkele milieuwinst oplevert - integendeel zelfs - kunt u op onze website downloaden.

Lees verder
4 juni 2009

Geldsmijterij

Milieudefensie is verbijsterd over de omvang van de bijdrage van de nationale overheid en de provincie Noord-Brabant aan de ontwikkeling van 150 hectare nieuw industrieterrein in Moerdijk. In totaal trekken het Rijk en de provincie 37,2 miljoen euro uit om de aanleg van het Logistiek Park Moerdijk financieel mogelijk te maken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier