h

Nieuws uit 2009

3 juli 2009

Iets minder bla, bla

Burgemeester Wim Denie is volgens ons de slimste van het hele stel dat de LPM overeenkomst ondertekende.
Hij oordeelde toch anders over de ondertekening van de milieuverwoestingsovereenkomst dan landelijke en provinciale bestuurders die het gebied niet kennen. Mooi voorbeeld is CdK May-Weggen, die werd ooit uitgenodigd door de SBBM om het gebied vanuit de lucht te bekijken, maar is nooit gekomen. Misschien bang van alle giftige stoffen die uit die pijpen komen?

Lees verder
1 juli 2009

Geen respect

Uit een tweetal persberichten blijkt dat enkele bewindspersonen bedroevend weinig respect tonen voor de democratisch gekozen volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad van Moerdijk en Provinciale Staten van Noord-Brabant. Zij gaan namelijk op 3 juli de bestuursovereenkomst over het LPM ondertekenen, terwijl hierover pas op 10 juli (PS) en 16 juli (Gemeenteraad) wordt gestemd.

Lees verder
28 juni 2009

Dramatische daling goederenvervoer

De verwachting is dat het volume van het wegvervoer in de chemische sector in 2009 in Nederland met meer dan 20 procent afneemt ten opzichte van 2008. Dat wijzen prognoses van onderzoeks- en adviesbureau NEA uit. Dit bureau voert doorlopend onderzoek uit in die bedrijfstak.

Lees verder
28 juni 2009

LPM in raadscommissie

Door de oppositie werd het slotakkoord van dit boekenkastdikke dossier tot de grond toe afgebroken. De SP repte van een schandalige behandeling van de bewoners aan de Moerdijkseweg, die moeten worden uitgekocht voor het 150 hectare grote logistiek park. Frans Fakkers vond de elf A-viertjes na twee jaar onderhandelen ver beneden de maat en beslist niet rijp voor behandeling op 16 juli.

Lees verder
27 juni 2009

Legeskosten windmolens


Op 7 mei hebben wij vragen gesteld aan B&W over te weinig betaalde bouwleges door Essent voor windmolens. Omdat het college in het antwoord om de pot draaide - er werd niet op de kern van de zaak ingegaan - hebben wij een maand later weer vragen gesteld. Daar is nog geen antwoord op ontvangen, terwijl dat er wel is...

Lees verder
24 juni 2009

Milieudefensie over LPM

Milieudefensie heeft in brieven aan de gemeenteraad van Moerdijk en aan Provinciale Staten van Noord-Brabant haar grote ongenoegen uitgesproken over het voorgenomen besluit het overbodige en de leefbaarheid aantastende logistiek park Moerdijk aan te leggen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier