h

Nieuws uit 2009

23 maart 2009

Plannen van het Havenschap Moerdijk

Wij hebben beloofd u op de hoogte te houden van zaken over het industrieterrein Moerdijk, omdat volgens ons iedereen het recht heeft om te weten wat daar aan de hand is. De SP heeft altijd gestreden voor aankoop van de Shellgronden, nu dat is gebeurd zijn wij van mening dat die grond ook zo volledig mogelijk gebruikt moet worden.

Lees verder
7 maart 2009

Papierbakken: maxi ipv mini


Overal in de gemeente Moerdijk worden zgn. "mini-containers” op straat voor de deur neergezet. Vaak zonder enige aankondiging. Het in Jip en Janneke taal geschreven verhaal van de gemeente - met twee volgeschreven pagina's - viel in een aantal kernen pas na aflevering van die bakken in de bus.

Lees verder
4 maart 2009

Nieuw debat over gifgascontainers

Naar aanleiding van de vele vragen die er nog steeds zijn over de gifgascontainers en het onvolledig en veel te laat uitvoeren door PvdA-minister Cramer van de op 4 juli 2008 kamerbreed aangenomen motie van SP-er Remi Poppe en Jan Boelhouwer (PvdA) wordt hierover in april een Kamerdebat gehouden.

Lees verder
1 maart 2009

Gemeente kort teveel op bijstand

Doordat wij veel onder de mensen zijn komen wij zaken tegen die vaak verborgen blijven. Zo ontdekten wij het onterecht korten op bijstandsuitkeringen door de gemeente Moerdijk. Hierover heeft onze raadsfractie vandaag de volgende vragen gesteld aan B&W

Lees verder
28 februari 2009

Wethouderssprookjes

Pagina's

U bent hier