h

Nieuws uit 2009

9 december 2009

De aanhouder wint


Vanaf april 2009 is SP Moerdijk bezig B&W duidelijk te maken dat ook zij zich aan de wet moeten houden, met name bij het heffen van de juiste legeskosten bij de bouw van windmolens. Die worden al sinds de uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam in 2003 verkeerd toegepast, waardoor de gemeente tienduizenden euro's heeft laten liggen.

Lees verder
12 november 2009

Algemene beschouwingen


Vandaag was het weer tijd voor de algemene beschouwingen in de gemeenteraad, een jaarlijks ritueel bij de begrotingsbehandeling. Wij stemmen tegen deze begroting omdat wij daar geen enkele inspraak in hebben gehad, dat is niks nieuws want zo gaat het ieder jaar. De tekst die ik vandaag namens de fractie heb uitgesproken, kunt u hier terugvinden.

Lees verder
5 november 2009

Raadsverkiezingen

Het verkiezingsprogramma 2010-2015 is in onze ledenvergadering van 20 oktober besproken en daarna vastgesteld door de leden. Het programma Een Sociaal en Leefbaar Moerdijk staat hiernaast.

Lees verder
31 oktober 2009

SP: Moerdijkers mogen stikken

Volgens de Kamer van Koophandel in Breda moet de provincie het kalmpjes aan doen met de bestrijding van ammoniak. En moet er ontheffing komen voor de te hoge uitstoot van gevaarlijke stoffen op industrieterrein Moerdijk.

Lees verder
23 oktober 2009

Vrijwilligers Tune Inn definitief weg

Met "antwoord" van B&W

Lees verder
19 oktober 2009

Luchtvervuiling

In het voorjaar hebben honderden Nederlanders met Milieudefensie en het Milieucentrum Amsterdam het project ‘Zelf meten is zeker weten’ uitgevoerd. Op 700 plekken is de luchtkwaliteit gemeten. Dit is gedaan door de hoeveelheid stikstofdioxide (NO2) in de lucht te meten, want NO2 is een indicator voor de aanwezigheid van andere luchtvervuilende stoffen zoals fijnstof.

Lees verder

Pagina's

U bent hier