h

SP motie haalt het niet

12 augustus 2009

SP motie haalt het niet

(bijgewerkt 12-08-09)
De door SP, Christenunie en Onafhankelijk Moerdijk ingediende motie om in een raadgevend referendum het voorstel over aanleg van het LPM voor te leggen, is op 16 juli door de coalitie rond het middernachtelijk uur verworpen.

En dat zelfs terwijl de motie aan alle eerder gestelde voorwaarden voldeed. CDA, PvdA, VVD en GroenLinks zijn er kennelijk zo van overtuigd dat de bevolking van Moerdijk tegen dat plan zal stemmen dat zij het niet aan de mensen voor durven leggen. De "oppositiepartijen" hebben daarentegen wel het volste vertrouwen in het gezonde verstand van de Moerdijkers. Daarom staat er in de motie dat zij op voorhand instemmen met elke uitslag. Die zal door hen worden gerespecteerd en uitgevoerd. Iets wat toch zeker verwacht mag worden van elke zich democratisch noemende en de mensen respecterende partij in Moerdijk.

U bent hier