h

Een "snelle" wethouder

10 augustus 2009

Een "snelle" wethouder

(Antwoord van B&W toegevoegd 10-08-09)
Deze week kondigde de PvdA wethouder via de krant aan onderzoek te laten uitvoeren op welke manier de luchtkwaliteit in basisscholen verbeterd kan worden. Misschien droomt zij wel van de 215 miljoen die in 2009 en in 2010 hier landelijk voor beschikbaar zijn gesteld door haar partijgenote Cramer van VROM. Omdat de wethouder in 2006 vertelde snel iets aan die slechte luchtkwaliteit te gaan doen, en drie jaar niet echt snel is, hebben wij B&W om opheldering gevraagd.

Op 8 juli 2009 kondigde PvdA wethouder M de Wit - Greuter in BN/DeStem aan "dat Bureau Den Hollander uit Klundert gaat uitzoeken welke maatregelen er op welke scholen nodig zijn.”
Dat is een zeer opmerkelijke uitspraak want zij zei tijdens de raadsvergadering van 31 aug. 2006 snel te gaan beginnen met dat onderzoek. Zij antwoordde op een vraag van raadslid Mw. D’Hont-Kleijn van OM zelfs niet langer te willen wachten met dit onderzoek door te zeggen dat zij “de suggestie om dat onderzoek door te schuiven niet over wenste te nemen” Hieruit blijkt duidelijk dat deze wethouder het al in 2006 zeer belangrijk vond dat er snel iets moest gebeuren om te komen tot een goede luchtkwaliteit in alle basisscholen in de gemeente Moerdijk. En daar was de raad het ook mee eens.

Wij gaan er van uit dat de GGD geen drie jaar nodig heeft gehad om dat onderzoek uit te voeren, vandaar dat wij graag van uw college duidelijke en niet voor meerdere uitleg vatbare antwoorden willen hebben op de volgende vragen:

1. Wanneer is er opdracht gegeven aan de GGD om dat, volgens de wethouder zeer snel uit te voeren
onderzoek, op te starten?
2. Wanneer was de uitslag van dat dringend noodzakelijke onderzoek bekend?
3. Als die uitslag eerder dan mei 2009 bekend was bij uw college willen wij weten wat daar de oorzaak
van is. Het gaat immers om de gezondheid van jonge kinderen en dan moet er volgens ons sneller iets
aan worden gedaan dan pas na bijna drie jaar na de uitspraak van een collegelid.
4. Tenzij het college meent dat drie jaar na een toezegging te hebben gedaan dat iets SNEL moet
gebeuren, nog onder het begrip snel valt?
5. Welke opdracht is er gegeven aan het in het krantenartikel genoemde bureau;
a. een vervolgonderzoek;
b. het opstellen van een bestek of werkomschrijving;
c. het uitvoeren en begeleiden van een aanbestedingsprocedure;
en als het iets anders is, dan vernemen wij dat hopelijk ook van u.
6. Is het in 2006 beschikbaar gesteld bedrag toereikend om dat bureau te betalen?
7. Wanneer krijgt de raad te horen wat er verder moet gebeuren om leefbaarheid en de gezondheid van deze jonge kinderen in basisscholen te beschermen?

Hopelijk is dat wat vlotter dan die ”snelle “ tijd die de PvdA wethouder daar voor nodig had.
In afwachting van schriftelijke antwoorden op onze vragen.....

U bent hier