h

Gat van Sanders

10 mei 2009

Gat van Sanders

Bij de Nieuwemolen in Fijnaart ligt een groot gat direct naast de openbare weg. Op die plaats stond vorig jaar het op instorten staande complex van de oude melkfabriek, die vorig jaar is gesloopt door eigenaar Sanders. Lange tijd hebben er hekken ter beveiliging gestaan, die begin januari zijn verdwenen waardoor er nu een groot en diep gat ligt direct naast een druk bereden weg cq fietspad. Over dat gat hebben wij vragen gesteld aan B&W.

Een gat naast de openbare weg waarin hele vrachtwagens kunnen verdwijnen, is niet iets wat volgens ons voldoet aan de wettelijke veiligheidsnormen. Waarom is of wordt er in deze zaak niet gehandhaafd?

Wij verzoeken u dringend om daar zsm handhavend op te treden op een zodanige manier dat binnen enige dagen dat levensgevaarlijke gat volgens de voorschriften wordt afgeschermd. En tevens om, als de eigenaar hierin nalatig blijft, die werkzaamheden op zijn kosten uit te laten voeren.

Als iemand te goeder trouw een vlag uithangt, krijgt die een boete opgelegd van de afdeling Handhaving. Handhaving moet zonder onderscheid gebeuren, dat blijkt weer eens niet te kloppen in deze gemeente, gezien het maandenlang gedogen van dat “levensgevaarlijke gat van Sanders”.

Kortom, wij rekenen erop dat uw college laat handhaven waardoor binnen 5 werkdagen dat gat door de eigenaar wordt - en blijft - beveiligd met stevige hekken, of dat op zijn kosten binnen die termijn daarin door de gemeente zal worden voorzien.

Wij hebben nog GEEN enkel antwoord gekregen maar konden wel in de krant lezen dat - volgens dhr. Sanders - er niks mis is met het gat, dat mag gewoon zo blijven.....

U bent hier