h

Nieuws uit 2008

28 augustus 2008

Waterschap in de fout

Waterschap Brabantse Delta is de afspraak met de gemeente Moerdijk niet nagekomen om automatisch vrijstelling te verlenen aan mensen die al vrijgesteld waren van gemeentelijke heffingen. De gemeente Moerdijk had dit goed geregeld en kan hier echt niets aan doen. Wij hebben contact opgenomen met de gemeente die ook al een aantal telefoontjes hierover had gekregen. Er is nu afgesproken dat die mensen geen kwijtschelding aan hoeven te vragen bij Brabantse Delta. Ook zullen zij een excuusbrief van dat bedrijf ontvangen.

Lees verder
26 augustus 2008

Slecht fietspad

Eind 1999 heeft de gemeente Moerdijk de Appelaarsedijk overgenomen van de provincie waarna in 2000 Heijmans Wegenbouw te Rosmalen de opdracht tot aanleg kreeg. Dit viel toen onder verantwoordelijkheid van VVD wethouder Kramer. De opdracht hield ook in dat de aannemer het onderhoud gedurende 10 jaar moest uitvoeren, dat zat ook in de aanneemsom. Aan dat onderhoud mankeert nogal wat.

Lees verder
26 augustus 2008

Vlinderbuurt wordt schoon

Van de projectleider hebben wij vandaag gehoord dat de berg vervuilde straatstenen in de Vlinderbuurt binnenkort zal worden verwijdert. En dat is maar goed ook want anders lopen er straks wellicht bruine vierpoters met lange staarten rond in een nieuwbouwwijk met kleine kinderen.

Lees verder
23 augustus 2008

Bibliotheekellende


Om niet te worden verweten dat de SP alles heeft opgehouden, en vooral in het belang van de jeugd en de bewoners van Willemstad en Fijnaart, zijn wij in de raad accoord gegaan met de bibliotheekvisie. Dus echt niet omdat wij vertrouwen hebben in de beloften van PvdA wethouder M. de Wit, en dat is maar goed ook want zij bakt er weer niet veel van.

Lees verder
22 augustus 2008

Referendumvoorstel niet behandeld

Gisteravond stond het gezamenlijke verzoek van OM, CU en SP tot het houden van een referendum over het voornemen om te besluiten het Logistiek Park aan te leggen, op de raadsagenda. Dat is helemaal volgens de regels ingediend en wij gingen er van uit dat de coalitie gisteravond Ja of Nee tegen dat verzoek zou gaan zeggen. Maar als er geen wil is er ook geen weg en dat werd gisteravond erg duidelijk toen de coalitie voorstelde om dit voorstel van de agenda te halen.

Lees verder
13 augustus 2008

Overlast door gemeente


Op 16 maart 2008 hebben wij vragen gesteld over het “opslaan” van overtollige zaken aan de Wintervlinder, dit vooral omdat op klachten van omwonenden niet werd gereageerd. Weken later werd de los gestorte berg ongereinigde straatstenen beveiligd door er een hekwerk omheen te plaatsen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier