h

Nieuws uit 2008

29 september 2008

Oppositie geeft niet op

De Moerdijkse raadsfracties van Christen Unie, Socialistische Partij en Onafhankelijk Moerdijk hebben voor de komende raadsvergadering het raadplegend referendum opnieuw op de agenda laten plaatsen. De drie partijen proberen al geruime tijd voor elkaar te krijgen dat de Moerdijkse burgers bij de besluitvorming over de aanleg van het Logistiek Park in de oksel van de snelwegen A16 en A17 te betrekken. "We hebben het voorstel verder aangekleed en hopen nu wél op steun", zegt SP-fractievoorzitter Chris Verschuuren.

Lees verder
26 september 2008

Rotterdamse kwartiermaker

Stef Fleischeuer, tot vorig jaar top-ambtenaar bij de gemeente Rotterdam, adviseert de gemeente Moerdijk bij de Gebiedsontwikkeling Moerdijk. Hij heeft onder de naam Plan F een eigen adviesbureau en is door de gemeente, het Rijk en de Provincie in februari 2008 ingehuurd om het plan voor aanleg van een Logistiek Park aan te sturen.

Lees verder
25 september 2008

Fout bestuur

Er is gisteren in Geertruidenberg een stuk getekend door Peter van der Velden, burgemeester van Breda en Paul Rüpp, gedeputeerde van Noord-Brabant over het beschikbaar stellen van maar liefst 700 miljoen euro uit de meerjarenbegrotingen van19 gemeenten en de provincie. Dat is volgens ons een zaak van onbehoorlijk bestuur want over geldzaken beslissen de gemeenteraden en Provinciale Staten. Fout bestuur van een ongekend hoog gehalte!

Lees verder
23 september 2008

SBBM krijgt geen subsidie

B&W van de gemeente Moerdijk draaien na 2011 de subsidiekraan voor de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk dicht. Stichtingsvoorzitter Wim Rijnart heeft bezwaar aangetekend. Hoe diep kunnen wethouders zinken die niet kunnen winnen van burgers?

Lees verder
23 september 2008

SBBM trekt ten strijde

De Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk en Hart voor Moerdijk hebben op 17 september hun slotoffensief ingezet tegen de aanleg van het Logistiek Park Moerdijk. Strijdtoneel was de periodieke bijeenkomst van de Burenraad Moerdijk, het informatieplatform van de omwonenden van Industrieterrein Moerdijk.Ook de gemeenteraad van Moerdijk, Provinciale Staten van Noord-Brabant, de Tweede Kamer en 'desnoods' de Raad van State en het Europese Hof zullen van Paul Welschen te horen krijgen dat het Logistieke Park er niet moet komen.

Lees verder
23 september 2008

Bankjes terug


De vaste groep van gebruikers van de bankjes bij het "Praathuis" in Zevenbergen heeft een verzoek opgesteld waarin zij de raad vragen om het verplaatste bankje weer terug te zetten. Dit verzoek is, vergezeld van twee pagina's met handtekeningen van de omliggende bedrijven en bewoners, vanmiddag overhandigd aan burgemeester Wim Denie. Hij zou ervoor zorgen dat het verzoek zo snel mogelijk op de agenda komt van de gemeenteraad.

Lees verder

Pagina's

U bent hier