h

Nieuws uit 2008

22 oktober 2008

De aanhouder wint

Gisteravond kwam de brief van de senioren over het terugzetten van het zonder enige inspraak verplaatsen van een bankje bij het zgn."Praathuis" in Zevenbergen in de raadscommissie aan de orde. Behalve Cees Huissoon van Onafhankelijk Moerdijk waren alle partijen het erover eens dat aan deze zaak snel een einde moest komen.

Lees verder
17 oktober 2008

Belangenverstrengeling?

In de Commissie Noordanus zit ook dhr. Buck van Buck Consultants, als adviseur. Waar kennen we die ook alweer van..... Oja, dat onderzoek in 2002 dat nut en noodzaak aantoonde voor Moerdijkse Hoek. Te lezen via de link onder dit bericht

Lees verder
17 oktober 2008

Kern Moerdijk en het Havenfront


Het dorp Moerdijk heeft niet echt positief gereageert op de eerste schetsen en de haalbaarheidsstudie van Havenfront Moerdijk. Er waren slechts twintig mensen aanwezig op de informatieavond die op 9 oktober in het kantoor van het Havenschap is gehouden. En die kwamen niet eens allemaal uit de kern Moerdijk, veel belangstelling voor die propaganda-avond was er dus niet.

Lees verder
17 oktober 2008

Coalitie: volk krijgt geen stem

Wij hadden gehoopt door het initiatiefvoorstel voor het houden van een referendum over het Logistiek Park aan te passen aan hun bezwaren de coalitie over de streep te trekken. Dat is helaas niet gelukt. Het volk krijgt GEEN stem in dit grootste en verstrekkendste besluit ooit in de huidige gemeente Moerdijk en haar voorgangers.

Lees verder
17 oktober 2008

Huur op maat = extra belasting middeninkomens

Sinds 1 oktober experimenteren vier woningcorporaties in de regio’s Amersfoort, Zuidoost-Drenthe en Doetinchem met Huur op Maat. Gevolg: een onwenselijke huurbelasting voor de middeninkomens, stelt SP 2e kamerlid Paulus Jansen.

Lees verder
5 oktober 2008

Milieu van Nederland zakt wereldwijd naar plaats 55

In 2006 stond het milieubeleid van Nederland nog op plaats 27. Nu zijn we op de wereldranglijst van Yale naar plaats 55 gezakt. Het is volgens de onderzoekers van deze Amerikaanse universiteit bij ons niet best gesteld met onze gezondheid, onze luchtkwaliteit, onze biodiversiteit en onze productie van natuurlijke hulpbronnen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier