h

Burger kan maatregelen tegen fijnstof afdwingen

29 juli 2008

Burger kan maatregelen tegen fijnstof afdwingen

Mensen die dichtbij een drukke weg of grote bouwplaats wonen kunnen hun overheid voortaan dwingen om maatregelen te treffen tegen ernstige luchtvervuiling in hun buurt. Het Europese Hof van Justitie heeft dit vrijdag 25 juli bepaald.

De zaak werd aanhangig gemaakt door Dieter Janacek, een Münchenaar die dichtbij een plek woont waar de grenswaarden voor luchtkwaliteit vaker dan 35 keer per jaar worden overschreden. Hij eiste maatregelen van het stadsbestuur op grond van een Europese richtlijn voor de luchtkwaliteit.

Hoger beroep
Na afwijzing van zijn claim door een regionale rechter ging Janacek in hoger beroep en uiteindelijk naar het Europese Hof, dat heeft bepaald dat direct betrokkenen een actieplan kunnen eisen bij overschrijding van de milieunormen. Deze uitspraak is bindend voor de hele Europese Unie, dus ook voor Nederland.

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur

U bent hier