h

Armoedebestrijding

2 maart 2008

Armoedebestrijding

Ik 2005
Om te bereiken dat meer kinderen uit arme gezinnen kunnen deelnemen aan sport, cultuur of andere activiteiten, stelt het kabinet in 2008 en 2009 jaarlijks 40 miljoen euro beschikbaar. Die extra middelen worden toegevoegd aan de algemene uitkering van het Gemeentefonds.

Met dat laatste zijn wij niet echt blij want dan gaat het weer gewoon in de grote pot waaruit alles wordt betaald. Voor de gemeente Moerdijk komt hiervoor in 2008 een bedrag van € 36.000 ter beschikking. Om te voorkomen dat dat bedrag ergens anders voor wordt gebruikt zal dat geoormerkt moeten worden door de gemeenteraad.

Ook willen wij niet dat over de inzet van deze middelen maandenlange discussies gaan ontstaan zoals gebeurde in 2005 bij de extra middelen voor chronisch zieken en gehandicapten. Van het toen beschikbare bedrag van ongeveer 144.000 euro wilden B& W eerst maar 100.000 euro aan die mensen uitkeren. Wij zaten toen nog niet in de raad en hebben toen - maar pas na tweemaal inspreken - de raad zover gekregen dat alles aan het doel is besteedt.

Om die ellende te voorkomen, maar vooral om ervoor te zorgen dat al het geld bij die gezinnen met kinderen terecht komt stellen wij op 17 april de gemeenteraad voor om dat geld ook echt daarvoor vast te leggen. Dat noemt men in politieke taal oormerken. Daarvoor is wel een raadsmeerderheid nodig en die hopen wij achter ons te krijgen. Het lijkt ons sterk dat er raadsleden zijn die tegen zullen stemmen, maar je weet maar nooit in deze gemeente....

U bent hier