h

Industrieterrein Moerdijk te koop

15 februari 2008

Industrieterrein Moerdijk te koop

Derde partijen worden mogelijk ingeschakeld om met (grote) financiƫle bijdragen tot een sluitende business-case van de gebiedsvisie Moerdijk-Oost te komen. Welke partijen dat zijn, kon of wilde wethouder Ada Grootenboer op 15 februari in de cie. Bestuur en Middelen niet aangeven.

Eind dit jaar zal moeten blijken of de exploitatie van het logistiek park Moerdijk financieel opweegt tegen compenserende maatregelen zoals het uitplaatsen van Caldic, de aanleg van de Noordrand en een kwaliteitsimpuls voor de kern Moerdijk, met name het haventje. Tot dusverre zijn rijk, provincie en gemeente daarin partners, maar de kans bestaat dat buitenstaanders als medefinanciers optreden. Op vragen over een mogelijke verkoop van het huidige industrieterrein of het havengebied aan Rotterdam werd niet echt ingegaan door de CDA-wethouder.

Na haar verhaal te hebben gehoord kan het niet anders zijn dan dat er al volop - maar wel in het geheim -onderhandeld wordt over verkoop of verkwanseling van het havengebied Moerdijk. Die verkoop op grote schaal is immers de enige mogelijkheid om dat Lelijke Park met de door de gemeenteraad vastgelegde randvoorwaarden uit te kunnen voeren. Zo kost alleen al het verplaatsen van Caldic minstens 50 maar misschien wel 100 miljoen euro. En dan moeten er nog wat bedrijven uitgeplaatst worden, wegen verlegd, een complete jachthaven worden aangelegd enz. Gezichtsverlies redden van politieke figuren uit de zgn bestuurderspartijen mag kennelijk nogal wat gaan kosten. Maar ook daar zullen wij tegen blijven strijden tot en met Brussel als dat nodig is.

U bent hier