h

Nieuws uit 2007

6 mei 2007

Antwoord B&W op vragen over asbestfabriek

Op de door ons op 2 april gestelde vragen hebben wij op 5 mei antwoord van B&W ontvangen. Het is erg uitgebreid en zoals gebruikelijk wordt er om de pot heen gedraaid. Echte antwoorden op onze vragen staan er niet in. Leest u zelf maar...

Lees verder
3 mei 2007

de Wit weigert antwoord, ambtenaar geeft het wel

Door de weigering van PvdA wethouder de Wit om antwoord te geven, en het voor de zoveelste maal niet nakomen van haar toezeggingen werden wij gedwongen om die vragen schriftelijk te herhalen. Vandaag zijn wij benaderd door de betrokken ambtenaar en die was heel graag bereid om op alle vragen antwoord te geven.

Lees verder
22 april 2007

Verslag coalitiebespreking

Verslag bespreking coalitievorming zittingsperiode 2006-2010 fractie SP Moerdijk.
Aanwezig: drs. H.A.M. van der Heijden (informateur) Chr. Verschuuren, namens de fractie SP Moerdijk
J.A.M. Hereijgers, griffier (verslag)

Lees verder
22 april 2007

Zeehaventerrein Moerdijk

Naar aanleiding van een bericht in BN/DeStem van 17 april jl. over het door de gemeente Moerdijk ondertekenen van het Masterplan zeehaven en industrieterrein Moerdijk op 25-05-07, hebben wij op 22 april onderstaande brief met vragen verstuurd aan B & W.

Lees verder
22 april 2007

Wethouder de Wit geeft weer geen antwoord

Tijdens de commissievergadering Sociale Infrastructuur van 11 april 2007 heeft ons raadslid Eddy de Visser vragen gesteld aan PvdA wethouder M. de Wit - Greuter over de projectleiding leerlingenvervoer. Zij wenste daar niet op in te gaan en verwees naar het reglement en het boekje over het leerlingenvervoer, waarin echter geen antwoorden op de gestelde vragen stonden. Zij zou ons ook een brief sturen met antwoorden. Zij is haar beloften weer niet nagekomen, waarna wij op 20 april onderstaande vragen hebben gesteld aan B&W.

Lees verder
22 april 2007

Bestuursakkoord Noord-Brabant drie keer niks

Op 20 april heeft de Noord-Brabantse SP Statenfractie haar kritiek op het bestuursakkoord van de CDA-VVD-PvdA coalitie in de statenvergadering naar voren gebracht. En die kritiek was fel. Ook over de gang van zaken rond de totstandkoming van deze coalitie viel nog wel wat te zeggen.
Fractievoorzitter Nico Heijmans zei hierover het volgende:

Lees verder

Pagina's

U bent hier