h

Bibliotheek: PvdA wethouder is echt nalatig

26 november 2007

Bibliotheek: PvdA wethouder is echt nalatig

Op de weblog van PvdA wethouder M. de Wit staat een duidelijk bewijs dat zij nalatig is gebleven tegenover de raad voor wat betreft de plannen met de bibliotheekvoorzieningen. Zij heeft hierover in juni 2007 al afspraken gemaakt met de Provinciale Bibliotheek Centrale (Cubiss) en de directie van de regionale bibliotheek VanU. Dit is een grote nalatigheid tegenover de hele bevolking die volgens ons zo zwaar is dat aftreden een logische stap zou zijn.

Want zelfs nu heeft zij de gemeenteraad hier nog helemaal niets over verteld. Sterker nog, zij heeft besloten om pas omstreeks maart/april 2008 een bibliotheekversie voor te leggen aan de burgers en de raadscommissie. Daarna moet de raad nog een besluit nemen voordat er iets kan worden uitgevoerd. Maar vanaf 1 augustus 2008 zijn er door haar schuld geen bibliobussen meer te vinden op de 16 halteplaatsen. Wij hebben zeer grote twijfels of het in die korte tijd mogelijk is om in alle kernen waar nu de bus komt, volwaardige servicepunten te realiseren. En dan hebben wij het nog maar niet over de kosten die dat met zich mee gaat brengen, want dat zou best weleens meer kunnen zijn dan het laten rijden van de bussen. Maar hoe je het ook bekijkt: het is en blijft een ernstige overtreding van de normen en waarden waaraan elk collegelid zich moet houden.

In haar weblog op 2 juli 2007 schreef zij over de bibliotheek:

Maandag open ik mijn agenda en zie dat deze overloopt. Ik vraag mijn secretaresse enkele afspraken te verzetten. Soms vervelend voor anderen, maar aan een half voorbereide afspraak in te korte tijd heeft niemand iets. Wel ontvang ik de directeuren van Cubiss en de bibliotheek VanNu. We zoeken gezamenlijk oplossingen voor veranderingen die eraan komen omtrent de bibliobussen. We gaan uit elkaar met goede afspraken.

Maar al eerder en wel op 12 juni liet zij bijna juichend weten wat er volgens haar zou moeten gebeuren met de bibliotheken in Moerdijk.

U bent hier