h

Voorzitter lid van het Partijbestuur

15 oktober 2007

Voorzitter lid van het Partijbestuur

Tijdens de regioconferentie op zaterdag 13 oktober 2007 werd de nieuwe regiovertegenwoordiger gekozen. Voor de regio Noord-Brabant West waren er uiteindelijk drie kandidaten, te weten Paul Huijgen afd. Tilburg, Piet de Peuter afd. Geertruidenberg en Chris Verschuuren afd. Moerdijk.

Chris Verschuuren is gekozen tot nieuwe regiovertegenwoordiger en zal in die functie tevens deel uit gaan maken van het landelijk partijbestuur. Daarin worden de belangen van de leden behartigd door in de regio wonende mensen. Met 21 mensen hebben die een meerderheid in het meest democratische partijbestuur van Nederland. Bij geen enkele andere partij hebben direct door de leden gekozenen zo'n meerderheid. Bij ons wel en daar mogen wij best trots op zijn.

Met de aanstelling van Chris is officieel afscheid genomen van Nathalie de Rooij als regiovertegenwoordiger. Nathalie heeft deze functie, vanwege haar drukke werkzaamheden als kamerlid, neer moeten leggen.
Nathalie
Zij werd door de afdelingen in West-Brabant "op handen gedragen", Chris zal er een hele kluif aan hebben haar op te volgen.

U bent hier