h

Opening IND-loketten

14 oktober 2007

Opening IND-loketten

Staatssecretaris Albayrak van Justitie en burgemeester Brouwer van Utrecht hebben donderdag 27 september de eerste IND-loketten in Utrecht geopend.

De loketten in Utrecht en Zwolle zijn de eerste IND-loketten waar het publiek terecht kan voor voorlichting over regulier verblijf in Nederland, het aanvragen van reguliere verblijfsvergunningen en het ontvangen van de daarbij behorende verblijfsdocumenten.

In oktober worden ook loketten in Rijswijk, Den Haag en Rotterdam geopend, en in november loketten in Amsterdam, Eindhoven, Den Bosch en Hoofddorp. De bedoeling is dat aan het einde van het jaar alle taken die de gemeenten uitvoerden in het kader van de Vreemdelingenwet, zijn overgenomen door de negen IND-loketten.

De overdracht van taken is een gevolg van een kabinetsbesluit en heeft als doel de dienstverlening naar de klant te verbeteren. Behalve de taken die de gemeenten in het kader van de Vreemdelingenwet uitvoerden, zal de IND in de loop van 2008 via de loketten extra producten aan de klanten aanbieden, waaronder het verstrekken van visumstickers en verblijfsaantekeningen en het in behandeling nemen van meerdere soorten verblijfsaanvragen
n het najaar 2007 opent de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) negen loketten in Nederland. Aan deze loketten kunt u terecht voor informatie en het indienen van verblijfsaanvragen voor bepaalde tijd.
Na de opening van het IND-loket in Den Bosch in November 2007 moeten inwoners van de gemeente Moerdijk naar Den Bosch.

U bent hier