h

Na aandringen Roemer toch nachttreinen in Brabant

5 oktober 2007

Na aandringen Roemer toch nachttreinen in Brabant

Na aandringen van SP-Kamerlid Emile Roemer gaan er volgend jaar gaan ook in de nacht personentreinen door enkele Brabantse steden rijden. De stations Breda, Tilburg, Den Bosch en Eindhoven zullen op donderdag- vrijdag- en zaterdagnacht verbonden worden met het bestaande nachtnet in de Randstad.

Aanvankelijk wilde verkeersminister Eurlings geen gehoor geven aan deze wens vanuit Noord-Brabant, maar op aandrang van Roemer besloot hij hier toch spoorcapaciteit beschikbaar voor te stellen. Om voldoende ruimte voor onderhoud te hebben wilde Eurlings in de nachten geen treinen over de Brabantroute. Roemer: “De minister wuifde een goed initiatief voor beter OV-aanbod wel erg makkelijk weg, terwijl er nota bene dubbelspoor ligt.” Na aandringen zegde de minister toe om toch te bekijken of zowel onderhoud als nachtelijk personenvervoer mogelijk is. Uit de capaciteitsverdeling van ProRail blijkt dit te kunnen, waardoor over Brabantse net volgend jaar ook nachttreinen zullen rijden.

Op andere trajecten bleek helaas onvoldoende spoorcapaciteit te zijn om aan de verzoeken van personenvervoerders te kunnen voldoen. Roemer: “Na het opknippen van de NS in de spoorvervoerder en spoorbeheerder werd er veel te weinig geld voor spoorbeheer uitgetrokken. Bovendien ging het meeste geld naar de HSL en Betuweroute. Daardoor ontstond er een dermate groot achterstallig onderhoud. Dit wordt nu aangepakt, maar ondertussen is er nauwelijks geld voor noodzakelijke spooruitbreidingen. Hierdoor is het spoor overbelast. De minister moet snel meer geld voor het spoor uittrekken.”

U bent hier