h

Giftige containers op haventerrein Moerdijk

31 oktober 2007

Giftige containers op haventerrein Moerdijk


Heel Nederland op 27 okt in Nova zien hoe er bij het havenschap Moerdijk omgesprongen wordt met in containers aanwezige giftige gassen. Hierover heeft SP Moerdijk een brief aan de gemeenteraad gestuurd.

Omdat op industrieterrein Moerdijk bijna nooit wordt gecontroleerd op gifgassen in containers sturen vooral Oosterse bevrachters hun ladingen door vanuit Rotterdam. Het niet uitvoeren van deze controles is iets wat een zichzelf respecterende raad ons inziens niet mag tolereren. Deze gegaste containers moeten volgens de voorschriften geopend worden door deskundigen met gasmaskers, die daarna direct meten of en welke gifgassen er inzitten. Daarna moeten die containers een aantal dagen uitluchten en mogen pas na een nieuwe meting en officiƫle vrijgave worden gelost.

Per jaar komen er meer dan 1 miljoen containers Nederland binnen die gifgas bevatten en een steeds groter deel daarvan wordt in onze gemeente gelost zonder enige controle. Dit is zeer gevaarlijk voor de mensen die gegaste containers moeten openen en vaak ook moeten lossen. Tijd is geld, mede daarom komen steeds meer van die gevaarlijke bakken naar Moerdijk. Hierbij speelt ook een niet onbelangrijke rol het gegeven dat er in Moerdijk veel met tijdelijke (vaak niet-Nederlandse) en niet voor havenwerk opgeleide mensen wordt gewerkt.

Wij vinden dit een gevaarlijke zaak voor leven en welzijn van duizenden mensen. Ook consumenten kunnen deze gassen inademen, denk maar even aan de matrassen van Beter Bed. Wij vragen de raadsleden dan ook om met ons het college op te dragen binnen korte tijd met maatregelen te komen om aan deze levensgevaarlijke handelingen een einde te maken.

Vergeet hierbij vooral ook niet de aansprakelijkheid van de gemeente als mede-eigenaar (50%) van het havenschap Moerdijk bij een gasvergiftiging met gevolgen, ook op langere termijn. Want ook bij ziekteverschijnselen die vele jaren later optreden kan de veroorzaker hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de mensen met asbestvergiftiging.

Het gaat ons echter niet zozeer om het financiƫle risico voor de gemeente, want er is geen geld ter wereld dat ooit het verdriet om het verlies van een dierbare kan vergoeden. En dat risico wordt steeds groter als er niet snel een einde wordt gemaakt aan deze wantoestand.

Tenslotte wijzen wij u er ook nog even op dat het door een raadsmeerderheid - niet door ons - zo graag gewenste Logistiek Park bedoeld is voor herverpakking van goederen die met containers worden aangeleverd. Vooral samengeperste kleding wordt door China en andere Oosterse landen aangeleverd in gegaste containers. Naast de geweldige vermeerdering van de extra uitstoot aan fijnstof door vele duizenden dieselmotoren per dag, komt er dan nog extra gevaar bij voor het leven en de gezondheid van de mensen die daar moeten werken met die gegaste containers.

En dat allemaal tot meerdere eer en glorie van een aantal - vooral buitenlandse - aandeelhouders die alleen maar uit zijn op een zo hoog mogelijke winst. Daarvoor mensenlevens in gevaar brengen is iets waar wij nooit medewerking aan zullen verlenen, en hopelijk doet ook u dat niet als rechtstreeks door de Moerdijkse bevolking gekozen volksvertegenwoordiger.

U kunt de reportage zelf zien op Nova TV

U bent hier