h

WAO’ers welkom in gemeenteraad

1 september 2007

WAO’ers welkom in gemeenteraad

In enkele recente berichten over het Zutphense SP-raadslid Luijendijk wordt de suggestie gewekt dat wie als WAO’er in de gemeenteraad zit, daarvan financieel nadeel ondervindt en sociale rechten zou verliezen. Dat is niet waar: WAO’ers hebben volgens de wet dezelfde positie in een gemeenteraad als iedere andere burger.

Sinds begin jaren ’90 is er zelfs een expliciete wettelijke bepaling die zegt dat rechten op WAO niet kunnen worden aangetast door toetreding tot een gemeenteraad. De mate waarin iemand arbeidsongeschikt bevonden wordt, wordt niet beïnvloed door het toetreden tot een gemeenteraad.
Wat wél kan gebeuren, afhankelijk van persoonlijke omstandigheden, is dat een sociale uitkering tijdelijk en gedeeltelijk wordt opgeschort, als en zolang iemand ook een raadsvergoeding ontvangt. Per saldo heeft een WAO’er geen financieel nadeel van het lid zijn van een gemeenteraad.

U bent hier