h

Intentieverklaring wordt deze week ondertekend

10 september 2007

Intentieverklaring wordt deze week ondertekend

Ondertekenen van de intentieverklaring gaat volgens PvdA Minister Cramer deze week gebeuren, maar kon alleen op brede steun rekenen na haar toezegging dat de SER ladder daarbij uitdrukkelijk toegepast gaat worden.

Tijdens het overleg van de vaste kamercommissie VROM op 5 september is gebleken dat enkel SP en GroenLinks tegen de aanleg van het Moerdijkse Hoekje zijn. De PvdA zit duidelijk in de tang van de coalitie, maar wil eigenlijk ook geen verdere uitbreiding. De rest van de politieke partijen zijn gewoon voor uitbreiding.

De bedoeling is dat er 150 ha wordt gereserveerd voor uitbreiding van Moerdijkse Hoek. De eis daarbij is wel dat eerst het industrieterrein Moerdijk vol wordt gebouwd volgens de SER-ladder.
Dat houdt in dat eerst inbreiding en herstructurering moeten worden toegepast op het huidige industrieterrein, en pas daarna kan er gedacht worden aan uitbreiding onder strikte voorwaarden.
Daarbij moeten wel alle vormen van bedrijvigheid op het huidige industrieterrein Moerdijk terecht kunnen. De minister was hierover niet goed ingelicht want zij vertelde dat niet alle bedrijven zijn toegestaan op het huidige industrieterrein Moerdijk.

De wethouders Grootenboer en Koevoets hebben hierin voorop gelopen en zij hebben met de minister gesproken en haar "voorgelicht". Maar jammer genoeg niet voldoende, gezien de onbekendheid van de minister met de huidige situatie. Bestuurlijke verantwoording garandeert niet dat de betrokken bestuurders alles kunnen weten en overbrengen. Misschien zou het goed zijn om de minister - of haar ambtenaren - eens goed bij te praten door degenen die daar alles vanaf weten, namelijk onze zeer deskundige Moerdijkse ambtenaren.

U bent hier