h

Plek Zat

19 augustus 2007

Plek Zat

Zaterdag 30 juni jl. is door ons Brabantse Statenlid Spencer Zeegers in het gezelschap van het 2e Kamerlid van de SP Hans van Leeuwen en zijn rechterhand Patrick van Lunteren een bezoek gebracht aan West-Brabantse bedrijventerreinen.

In Moerdijk werden zij vergezeld door Wim Rijnart en John Ettema van de SBBM en plaatselijk voorzitter Chris Verschuuren. Van deze bezoeken heeft Spencer Zeegers een fotoreportage met ondertiteling gemaakt waarin de ruimteverspilling in het West-Brabantse land goed tot uiting komt.
Zie Fotoreportage Industrieterreinen

U bent hier