h

De Tien Plagen

20 augustus 2007

De Tien Plagen

In 2000-2001 was de actiegroep 'Het Tien Plagenland' actief in West-Brabant. Hierin hadden zich op initiatief van enkele SP-ers een twintigtal belangengroepen verenigd die allemaal streden tegen de verstening van het W-Brabantse landschap. Vooral de aanleg van nog meer industrieterreinen en de aantasting van de leefbaarheid werd aan de kaak gesteld. West-Brabant was een speelbal geworden van natuurverslindende plannenmakers, die hier natuurlijk helemaal niet woonden. Afgelopen weekeinde werd deze strijd nog aangehaald in BN/DeStem.

De actiegroep heeft in juni 2001 "Het manifest van het Tien-Plagenland' uitgegeven. Als je dat nog eens na leest vallen hierin twee dingen op. En wel dat de politieke hotemetoten nog steeds niet nadenken en gewoon doorgaan met het overal neerplempen van industrieterreinen, waarbij de regerende partijen ronduit lak hebben aan de mening van de Westbrabanders. Maar dat er een belangrijke zaak uit het Manifest niet is vergeten geeft ons nog een klein beetje hoop voor de toekomst, want er is een begin gemaakt met het verder kijken dan de gemeentegrenzen.
Het zou goed zijn als de provincie dat ook zou doen, maar voor die figuren houdt de wereld nog steeds op bij de grens van Noord-Brabant. Kijk maar naar het besluit om Moerdijkse Hoek NIET af te blazen door de regerende coalities in de provincie en in de regering. Terwijl de N-Brabantse gedeputeerde Onno Hoes enkele jaren geleden al toe moest geven dat dit soort plannen door het bij de rechter nooit zouden halen. Verder is er jammer genoeg niet veel veranderd aan de situatie van ruim 6 jaar geleden.

U bent hier