h

SP verbijsterd over Albayrak

27 juli 2007

SP verbijsterd over Albayrak

Staatssecretaris Nebahat Albayrak (Justitie) heeft burgemeesters gevraagd lijsten te geven van uitgeprocedeerde asielzoekers die zich hadden aangemeld voor de Pardonregeling, maar daar niet onder vallen. De bewindsvrouw wil weten wie die illegalen zijn en waar ze verblijven, zodat ze hen kan uitzetten. Wij hebben naar aanleiding hiervan nog dezelfde dag aan B&W onderstaande vragen gesteld:

1) Wat vindt het college van de rol van doorspeler van de hierboven genoemde informatie die de Staatssecretaris voor de gemeente voor ogen heeft?
2) Heeft het college reeds het verzoek gekregen mee te werken aan het doorspelen van persoons- en contactgegevens van uitgeprocedeerde asielzoekers die zich hadden aangemeld voor de pardonregeling, maar daar niet onder vallen?
3) Zo ja, wat vindt het college van dit verzoek en wat is de reactie daarop geweest dan wel wat zal de reactie zijn richting de Staatssecretaris?
4) Zo nee, is het college van plan indien de Staatssecretaris met een dergelijk verzoek komt om mee te werken aan dat verzoek?
a. Zo ja, waarom wel?
b. Zo nee, waarom niet?

Het college heeft op 24 juli het verstandige besluit genomen om geen medewerking te verlenen aan het beschikbaar stellen van die lijsten.

U bent hier