h

Gemeenteraadsfractie

Bennie Blom

Fractievoorzitter

0168326999

Lid Presidium en commissies Fysieke Infrastructuur, Bestuur & middelen, Sociale Infrastructuur

Antonio Hidalgo Aragones

Burgerlid commissie Fysieke Infrastructuur

0168-755185

06-13179992

Behandelt de volgende werkterreinen: Ruimtelijke ordening en projecten; Stedelijke vernieuwing; Volkshuisvesting; Monumentenzorg; Verkeer en vervoer; Milieu

U bent hier